Termeni și condiții

I. Termeni și condiții generale

Secțiunea 1 Dispoziții de bază

(1) Următorii termeni și condiții se aplică contractelor pe care le încheiați cu noi ca furnizor (Monica Elena Nedelcu) prin intermediul site-ului www.davitex.at. Cu excepția cazului în care se va fi convenit altfel, includerea propriilor termeni și condiții, dacă există, va fi contrazisă.

(2) În sensul următoarelor dispoziții, un consumator este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu pot fi atribuite în primul rând activității sale profesionale comerciale sau independente. Antreprenorul este orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat cu putere juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale profesionale sau comerciale independente.

Secțiunea 2 Încheierea contractului

(1) Obiectul contractului este vânzarea de bunuri.

(2) Deja cu postarea produsului respectiv pe site-ul nostru, vă facem o ofertă obligatorie de a încheia un contract în termenii specificați în descrierea articolului.

(3) Contractul se încheie prin intermediul sistemului de coșuri de cumpărături online, după urmează:
Bunurile destinate cumpărării sunt depozitate în „coșul de cumpărături”. Puteți utiliza butonul corespunzător din bara de navigare pentru a accesa „coșul de cumpărături” și a face modificări acolo în orice moment.
După accesarea paginii „Casierie” și introducerea datelor cu caracter personal, precum și a condițiilor de plată și expediere, toate datele comenzilor vor fi afișate din nou pe pagina de prezentare a comenzii.
Dacă utilizați un sistem de plată instant (de exemplu, PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) ca metodă de plată, fie veți fi dus la pagina de prezentare a comenzilor din magazinul nostru online, fie veți fi redirecționat mai întâi către site-ul web al furnizorului sistemului de plată instant.
În cazul în care se efectuează redirecționarea către sistemul de plată instant respectiv, efectuați selectarea sau introducerea corespunzătoare a datelor dumneavoastră acolo. În cele din urmă, veți fi redirecționat înapoi la magazinul nostru online pe pagina de prezentare generală a comenzii.
Înainte de a trimite comanda, aveți posibilitatea de a verifica toate informațiile aici din nou, de a le modifica (de asemenea, prin intermediul funcției „înapoi” a browserului de internet) sau de a anula achiziția.
Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului „Ordin de plată”, declarați acceptarea ofertei obligatorii din punct de vedere juridic, ceea ce duce la contract.

(4) Întrebările dumneavoastră pentru pregătirea unei oferte nu sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Vă vom face o ofertă obligatorie sub formă de text (de exemplu, prin e-mail), pe care o puteți accepta în termen de 5 zile.

(5) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului este parțial automatizată prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă, că primirea e-mailurilor este asigurată din punct de vedere tehnic și, în special, că filtrele SPAM nu le împiedică.

Secțiunea 3 Dreptul de reținere, păstrarea titlului

(1) Puteți exercita un drept de reținere numai dacă se referă la creanțe care decurg din aceeași relație contractuală.

(2) Bunurile rămân proprietatea noastră până la plata integrală a prețului de achiziție.

(3) Dacă sunteți antreprenor, se aplică și următoarele:

a) Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor până când toate cererile care decurg din relația de afaceri actuală au fost complet tăiate. Angajarea sau transferul garanției nu este permisă înainte de transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor rezervate.

b) Puteți revinde bunurile în cadrul deslușit de afaceri. În acest caz, censideja toate cererile în cuantumul facturii care aderenta la tine din revânzare a noastră, acceptăm cesiunea. Acestea sunt autorizate în continuare să colecteze cererea. Cu toate acestea, dacă nu vă îndepliniți în mod corespunzător obligațiile de plată, ne rezervăm dreptul de a colecta noi înșine reclamația.

c) În cazul combinării și amestecării mărfurilor care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate, vom dobândi co-proprietate asupra noului articol proporțional cu valoarea facturii mărfurilor care fac obiectul păstrării titlului la celelalte produse prelucrate în momentul prelucrării.

d) Ne angajăm să eliberăm valorile mobiliare la care avem dreptul, la cererea dumneavoastră, în măsura în care valoarea realizabilă a valorilor noastre mobiliare depășește creanța care urmează să fie garantată cu mai mult de 10. Depinde de noi să selectăm garanțiile care urmează să fie eliberate.

Secțiunea 4 Garanție

(1) Există drepturi legale de răspundere pentru defecte.

(2) În calitate de consumator, vi se solicită să verificați articolul imediat după livrare pentru exhaustivitate, defecte evidente și daune de transport și să ne notifice și expeditorul de mărfuri de plângeri cât mai curând posibil. Dacă nu vă conformați, acest lucru nu vă va afecta cererile de garanție statutară.

(3) În măsura în care sunteți antreprenor, următoarele se vor aplica în mod diferit față de prevederile de garanție de mai sus:

a) Se consideră că numai informațiile noastre și descrierea produsului producătorului au fost considerate ca fiind natura articolului, dar nu și alte publicități, promoții publice și declarații ale producătorului.

b) În caz de defecte, vom oferi la discreția noastră garanție prin rectificare sau livrare ulterioară. În cazul în care defectul este retras, puteți solicita o reducere la alegeresau retrage ți din contract. Rectificarea dricului se consideră că a eșuat după o a doua încercare eșuată, cu excepția cazului în care natura articolului sau a defectului sau a altor circumstanțe, în special. În caz de reparație, nu trebuie să suportăm costurile crescute suportate de transferul mărfurilor într-un alt loc decât locul de executare, cu condiția ca transportul să nu corespundă utilizării preconizate a mărfurilor.

c) Perioada de garanție este de un an de la livrarea bunurilor. Scurtarea termenului nu se aplică:

– daunele culpabile care ne pot fi atribuite ca urmare a vătămării vieții, corpului sau sănătății și a altor daune cauzate intenționat sau din neglijență gravă;
– în măsura în care am ascuns în mod fraudulos defectul sau ne-am asumat o garanție pentru calitatea articolului;
– în cazul mărfurilor care au fost utilizate în conformitate cu utilizarea lor obișnuită pentru o structură și care i-au cauzat defectitatea,
– în cazul cererilor legale de recurs pe care le aveți împotriva noastră în legătură cu drepturile la defecte.

Secțiunea 5 Alegerea legii

(1) Se aplică dreptul german. În cazul consumatorilor, această alegere de drept se aplică numai în măsura în care acest lucru nu îi privează de protecția conferită de dispozițiile obligatorii ale dreptului de reședință obișnuită a consumatorului (principiul favorabilității).

(2) Prevederile Convenției ONU privind contractele pentru drepturile de revânzare nu se aplică în mod expres.

II. Informații despre clienți

1. Identitatea vânzătorului

Monica Elena Nedelcu
Lexngasse 5
5211 Friedburg Apartament
Austria
Telefon: 00436504421006
Adresa de e-mail: office@davitex.at

Soluționarea alternativă a litigiilor:
Comisia Europeană oferă o platformă pentru platforma online de soluționare a litigiilor (OS) extrajudiciară, disponibilă în temeiul https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informații privind încheierea contractului

Etapele tehnice pentru încheierea contractului, încheierea contractului în sine și opțiunile de corecție se efectuează în conformitate cu prevederile „Încheierea contractului” din Termenii și condițiile noastre Generale (partea I.).

3. Limba contractului, stocarea textului contractual

3.1. Limba contractului este germană.

3.2. Nu stocăm întregul text al contractului. Înainte de a trimite comanda prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online, datele contractuale pot fi imprimate prin intermediul funcției de imprimare a browserului sau salvate electronic. La primirea comenzii de către noi, datele comenzii, informațiile solicitate legal pentru contractele la distanță și termenii și condițiile generale vă vor fi trimise din nou prin e-mail.

3.3. În cazul solicitărilor de cotații în afara sistemului de coș uri de cumpărături online, veți primi toate datele contractuale sub formă de text în cadrul unei oferte obligatorii, de exemplu prin e-mail, pe care o puteți imprima sau securiza electronic.

4. Caracteristicile esențiale ale bunurilor sau serviciilor

Caracteristicile esențiale ale bunurilor și/sau serviciilor pot fi găsite în oferta respectivă.

5. Prețuri și metode de plată

5.1. Preturile listate in ofertele respective, precum si costurile de transport reprezinta preturile totale. Acestea includ toate componentele de preț, inclusiv toate taxele aplicabile.

5.2. Costurile de transport nu sunt incluse în prețul de achiziție. Acestea pot fi accesate prin intermediul unui buton desemnat corespunzător pe site-ul nostru sau în oferta respectivă, sunt afișate separat în timpul procesului de comandă și urmează să fie suportate de dumneavoastră în plus, cu excepția cazului în care se promite livrarea gratuită.

5.3. Orice costuri suportate pentru transferul de fonduri (comisioane de transfer sau de schimb ale instituțiilor de credit) vor fi suportate de dumneavoastră în cazurile în care livrarea se efectuează către un stat membru al UE, dar plata a fost inițiată în afara Uniunii Europene.

5.4. Metodele de plată pe care le aveți la dispoziție sunt indicate sub un buton desemnat corespunzător pe site-ul nostru sau în oferta respectivă.

5.5. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru metodele individuale de plată, drepturile la plată în temeiul contractului încheiat sunt datorate imediat pentru plată.

6. Condiții de livrare

6.1. Condițiile de livrare, data de livrare, precum și orice restricții de livrare existente pot fi găsite sub un buton desemnat corespunzător pe site-ul nostru sau în oferta respectivă.

6.2. În măsura în care sunteți consumator, este reglementat prin lege că riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a articolului vândut în timpul expedierii nu vă va trece până când bunurile nu vă sunt predate, indiferent dacă expedierea este asigurată sau neasigurată. Acest lucru nu se aplică dacă ați comandat în mod independent o societate de transport care nu a fost desemnată de antreprenor sau de o persoană desemnată în alt mod să efectueze transportul.

Dacă sunteți un antreprenor, de livrare și de expediere va fi pe riscul dumneavoastră.

7. Răspunderea statutară pentru defecte

Răspunderea pentru defecte este reglementată de regulamentul „Garanție” în Termenii și Condițiile noastre Generale (partea I).

Acești Termeni și Condiții Generale și informații despre clienți au fost pregătite de avocații Asociației Comercianților, care se specializează în legislația IT, și sunt verificați în mod constant pentru conformitate juridică. Händlerbund Management AG garantează securitatea juridică a textelor și este răspunzătoare în cazul avertismentelor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

ultima actualizare: 23/10/2019